Persoonlijke Lening Student

Tijdens je studie is het vaak moeilijk om echt goed rond te komen. Zo krijg je maken met een kapotte machine of ben je de afgelopen maand net iets te veel wezen stappen. Kosten die je van tevoren niet had verwacht.

Bij een persoonlijke lening krijg je in één keer een zak met geld op je rekening waarbij je iedere maand een vast bedrag betaald aan rente en aflossing. De rente en de looptijd staan bij een persoonlijke lening vast, in tegenstelling tot een doorlopend krediet.

Nadelen persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een lening vanaf 2500 euro tot 75000 euro. Deze lening kun je in principe afsluiten bij iedere bank, maar er zijn heel wat voorwaarden verbonden aan deze vorm van lenen. Zo mag je absoluut geen negatieve BKR-registratie hebben. Daarnaast dien je een vast (maandelijks) inkomen te hebben en dien je ouder te zijn dan 18 jaar. In veel gevallen verstrekt men alleen leningen aan studenten boven de 23 jaar.

Naast het feit dat je als student zijnde geld kunt lenen bij DUO, kun je ook een zogenaamde lening afsluiten. Een lening die je bij de bank als student kunt afsluiten is een zogenaamd studentenkrediet. Daarnaast is het ook mogelijk om een kleine lening af te sluiten als student zijnde. Hier zitten echter ook wat nadelen aan verbonden. Deze worden in het artikel nogmaals benadrukt.